NORDIC REAL ESTATE FORUM 2023

We are pleased to invite you to the NORDIC REAL ESTATE FORUM 2023, which takes place on March 23, 2023 at Tallinn Creative Hub in Estonia and simultaneously online. The main topic of NREF 2023 is CHANGES in Real Estate.

Nordic Real Estate Forum brings together sector leaders and decision-makers from Nordics, Baltics and the rest of the Europe to be part of the discussion on how to shape the future of real estate. The goal of the NREF is to become the leading real estate forum in the Nordic and Baltic countries.

We have decided to organize the forum as a hybrid. Which means that the forum will also be broadcasted online for those not able to travel to Tallinn.

Kindly SAVE the Date on your calendar. To apply for EARLY BIRD discount, register now on www.nordicreforum.com
Please take a look of a teaser of the upcoming NREF2023: https://youtu.be/RLuwOWXnWRc

Also, we are ready to introduce you some of the confirmed speakers:

Henrica Ginström, COO of Citycon
Andres Trink, CEO of Merko Group
– Viljar Arakas, CEO of EfTEN Capital
– Madis Raidma, CEO of East Capital Real Estate
– Siim Rosenthal, Portfolio Manager, Real Estate, Titanium Oyj
Aavo Kokk, Chairman of The Board at US Real Estate OÜ
Roberto de Silvestri, Board Member and Investor Relations Manager, Colonna Group
Tarmo Karotam, MRICS, CEO, Baltic Horizon Fund Manager, Northern Horizon Capital
Håkan Pehrsson, CEO, The Retail Headquarters AB

You are welcome to tune in on the discussion panels of investments, macroeconomics, commercial, development, retail and ESG in real estate. This is a day full of knowledge, inspiration and socializing.

Partners of the NREF2023 are: NEWSEC, Swedbank, East Capital, Colonna, Baltic Horizon Fund, Technopolis Ülemiste, Glimstedt.

In case of any questions, kindly contact us at info@nordicreforum.com.

We are looking forward to see you at the NREF 2023!

EKHÜ ja Pangaliidu ühine seminar 09.12.2022

EKHÜ ja Pangaliidu koostöös toimub 09. detsembril 2022 algusega kell 13.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses, ruumis Omega seminar

Ühised seisukohad tagatisvaradega seotud eksperthinnangute kvaliteedi tõstmiseks

13.00 – 14.30     Seminar
14.30 – 14.45     Kohvipaus 
14.45 – 16.15     Seminar jätkub

Seminaril on võimalik osaleda kõigil huvilistel, seminari hind EKHÜ mitteliikmele on 60 eurot ning osalemine ainult eelneva registreerimisega SIIN hiljemalt 02. detsembril 2022. Seminaril osalemine annab 4 TP.

 

Riigihange – Erakorralise hindamise tellimine (Maa-amet)

Riigihangete registris on algatatud riigihange “Erakorralise hindamise tellimine (Maa-amet)”, mille raames tellib Maa-amet Eesti Raudtee õgvenduste ehitamiseks vajalike kinnisasjade avalikes huvides omandamisel hindamisaruannete koostamist. Hange on jaotatud kaheks osaks:
1. Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond
2. Jõgeva ja Tartu maakond.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.08.2022 kell 11.00 (riigihanke viitenumber 249070).

Hankedokumente saab vaadata https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4422088/general-info

Hanke kontaktisik: Ivika Sootla, maakorralduse osakonna nõunik, tel 6750 850, e-post ivika.sootla@maaamet.ee

EKHÜ veebiseminar 07.06.2022: Eesti majanduse ülevaade ja väljavaade

EKHÜ kutsub kuulama veebiseminari Eesti majanduse ülevaade ja väljavaade, 2 TP.

Toimumisaeg: 7. juunil kell 9.30 – 11.00 Microsoft Teams’i keskkonnas
Hind: EKHÜ liikmele ja liikmekandidaadile on osalemine tasuta
          EKHÜ mitteliikmele on osalemistasu 30 eurot

Seminaril räägib Luminori peaökonomist ja Tartu Ülikooli makroökonoomika kaasprofessor Lenno Uusküla. Ta küsib, kuidas mõista majanduse praegust olukorda ja arutleb selle üle, mida ning miks tulevik võib tuua. 

Lektorist
Lenno Uusküla kaitses doktorikraadi majandusteaduses Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Firenzes, Itaalias. Varasemalt on õppinud Euroopa Kolledžis (College of Europe) Brugges, Belgias ning Tartu Ülikoolis. Alates märtsist 2022 on ta Luminori peaökonomist. Enne seda on ta töötanud Arenguseire Keskuses uuringute juhina, Eesti Pangas majandusuuringute allosakonnas vanemökonomistina ja Euroopa Keskpangas Frankfurdis ökonomistina. Peamised uurimissuunad on olnud makroökonoomika ja finantsstabiilsus, kuid tegelenud ka paljude teiste teemadega. Tema teadusartikleid on avaldatud eriala juhtivates teadusajakirjades. 

EKHÜ mitteliikmetel palun seminarile registreerumiseks ühendust võtta hiljemalt 1. juunil EKHÜ e-posti aadressil ekhy@ekhy.ee.

Registreerumisel palun märkida alljärgnevad andmed:

 • Seminaril osaleva isiku ees- ja perekonnanimi
 • Seminari eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks

Link seminaril osalemiseks edastatakse 6. juunil. Seminarist loobumisel palun teatage EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee vähemalt 3 tööpäeva enne seminari toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% seminari maksumusest.

EKHÜ üldkoosolek ja seminar 20.05.2022 Tartus

Ühingu üldkoosolek toimub 20. mail 2022 algusega kell 10.00 Tartu Ülikooli Delta keskuses auditooriumis 1021. Delta keskus asub aadressil Narva mnt 18, parkimine Tartu Ülikooli spordihoone või Ujula tänava Coop-i parklas.  

Majaplaan

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00    Saabumine, registreerumine, hommikukohv Delta keskuse kohvikus

10.00-10.05    Avasõnad

10.05-10.15    2021. aasta majandusaasta aruanne

10.15-10.25    Revisjonikomisjoni aastaaruanne

10.25-10.30    Majandusaasta aruande 2021 kinnitamine

10.30-10.45    Ülevaade sügis 2021 ja kevad 2022 auditeerimise tulemustest

10.45-10.55    Ülevaade Aukohtu kaasustest 2021

10.55-11.10    Ülevaade konverentsist Nordic Real Estate Forum

11.10-11.30    Ülevaade kutse andmisega seotud regulatsioonide muudatustest

11.30-11.40    Ülevaade kutse andmisest kevadel 2022

11.40-11.50    Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine

11.50-12.00    Ühingu auliikme teatavakstegemine ja õnnitlemine   

12.00-13.00    Lõuna – osaleja omal kulul ja valikul, võimalik lõunatada Delta keskuse kohvikus

 

Seminar I :     13.00-14.30     Ringkäik Tartu Ülikooli Delta keskuses. Jagame osalejad gruppidesse ja Delta keskuse esindajad viivad meid maja tutvustavale ringkäigule. 

14.30-15.00    Kohvipaus Delta keskuse kohvikus

Seminar II:     15.00-16.30     Energiatõhusus. Siim Meeliste, Tepsli OÜ juht ja asutaja, energiatõhususe ja taastuvenergia ekspert. Räägime energiatõhususest, ka Delta keskuse näitel, energiamärgistest, BREEAM rohemärgisest ja muust teemaga seonduvast.

 

Palume registreerida end EKHÜ üldkoosolekule SIIN hiljemalt 16. mail 2022.

EKHÜ tegevliikmed, kellel ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume anda volitus enda esindamiseks ning saata volikiri digitaalselt allkirjastatuna Ühingule hiljemalt 18. mail 2022.

Volikirja näidis

Juhul, kui üldkoosolekul ei osale või ei ole esindatud põhikirja punktis 4.3 nõutav arv EKHÜ liikmeid, kutsutakse vastavalt põhikirja punktile 4.3 sama päevakorraga ja samas kohas kokku uus üldkoosolek 20. mail 2022. aastal algusega kell 10:30.

Seminaril on võimalik osaleda ka mitteliikmetel, seminari hind mitteliikmele on 60 eurot ning osalemine ainult eelneva registreerimisega SIIN hiljemalt 16. mail 2022. Seminaril osalemine annab 4 TP.

 

 

Maa-amet kutsub veebiseminaridele

Riigikogu võttis 10. märtsil 2022 vastu maa hindamise seaduse muudatused, millega täpsustati tehingute andmebaasi kasutamise reegleid.

Sama seadusega loodi õiguslikud alused maa korralise hindamise läbiviimiseks 2022. aastal, metoodikat reguleeriv määrus on minemas kooskõlastamisele.

Äsja valmis ja avaldati hoonestamata elamumaa 2021. aasta turuülevaade.

Aprilli lõpus valmib haritava maa 2021. aasta turuülevaade.

 

Räägime neist teemadest kahel veebiseminaril:

 

1) Maa tehinguandmete ja korralise hindamise veebiseminar 14. aprillil kl 9-12.

Huvilistel palume registreerida hiljemalt 12. aprilliks.

Esialgne ajakava ja link registreerimisvormile: Maa tehinguandmete ja korralise hindamise veebiseminar | Maa-amet (maaamet.ee)

 

2) Haritava maa veebiseminar 29. aprillil kl 9-12.

Huvilistel palume registreerida hiljemalt 26. aprilliks.

Esialgne ajakava ja link registreerimisvormile: Haritava maa veebiseminar | Maa-amet (maaamet.ee)

 

Ootame teid kuulama!

 

Maa korralise hindamise huvilistel palume külastada ka uuenenud veebilehte, kust leiate 7 tutvustavat videot metoodika kohta: 2022. aasta maa korraline hindamine | Maa-amet (maaamet.ee)

Kinnisvaratehingute ja turuülevaadete kohta leiate infot siit: Kinnisvaratehingute statistika | Maa-amet (maaamet.ee)

Maa-ameti hange – Erakorralise hindamise tellimine Rail Baltica projekti raames

Maa-amet on kuulutanud välja riigihanke „Erakorralise hindamise tellimine Rail Baltica projekti raames“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.04.2022 kell 10:00. Hanke objektiks on kinnisasjade hüvitus- ja turuväärtuse, piiratud asjaõiguste ja rendilepingute lõpetamisel kaasnevate kahjude ja saamata jääva tulu ning sundvalduse tasu hindamine.

Hange on jaotatud kaheks osaks: 1. Harju maakond ning 2. Rapla ja Pärnu maakond. Iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mõlemale riigihanke osale. Kui pakkuja osutub edukaks mõlema hanke osa suhtes, peab pakkuja valima, kumma osa lepingut ta eelistab. Selle osa leping, millest edukaks osutunud pakkuja loobub, sõlmitakse leping paremuselt järgmise pakkujaga.

Hange viiakse läbi e-riigihangete keskkonna kaudu, riigihanke viitenumber 245883. Hankedokumentidega saab tutvuda https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4126908/general-info

Maa-amet korraldab riigihanget tutvustava veebikoosoleku Microsoft Teams´i kaudu 22. märtsil 2022 kell 15.00-16.00. Koosolekul võivad osaleda kõik huvitatud isikud. Palume osalemise soovist teavitada eelnevalt kas e-kirjaga maarja.virks@maaamet.ee või registri kaudu. Teavitamine on vajalik, et osalejad saaksid juurdepääsu koosoleku lingile.

 

Kontaktisik:

Maarja Virks, Maa-ameti maakorralduse osakonna nõunik, tel 51987295, e-post maarja.virks@maaamet.ee

NORDIC REAL ESTATE FORUM 2022

NORDIC REAL ESTATE FORUM 2022 toimub 31. märtsil 2022 Tallinna Kultuurikatlas. Foorumil on võimalik osaleda ka veebiülekande vahendusel. EKHÜ liikmetele kehtib kuni 28. veebruarini Early Bird hind, soodustuse kasutamiseks palun saata registreerimise info e-kirjaga aadressile ekhy@ekhy.ee

We are pleased to invite you to the NORDIC REAL ESTATE FORUM 2022, which takes place on March 31, 2022 at Tallinn Creative Hub in Estonia and simultaneously online. Nordic Real Estate Forum brings sector leaders and decision-makers together from Nordics, Baltics and the rest of the Europe to be part of the discussion on how to shape the future of real estate.

The main topic of NREF 2022 is Challenges and Opportunities in Real Estate.
You are welcome to tune in on the discussion panels of investments, macroeconomics, commercial, development, retail and green transition in real estate. This is a day full of knowledge, inspiration and socializing.

Due to the challenging times, we have decided to organize the forum as a hybrid.

Kindly save the date on your calendar and register now on www.nordicreforum.com
And take a look of a teaser of the upcoming NREF2022: https://youtu.be/WGI8hbg2dLo

NREF 2022 speakers are:

André Küüsvek, President & CEO, Nordic Investment Bank; Madis Müller, Governor of Eesti Pank; Adam Tyrcha, PhD, Head of Research, NEWSEC; Morten Hansen, Head of Economics Department at Stockholm School of Economics in Riga; Fredrik Nilzen, Swedbank Group Head of Sustainability; Anna Denell,  Head of Sustainability at Vasakronan; Viljar Arakas, CEO of EfTEN Capital; Outi Vaarala, Property Development, YIT Finland Ltd; Helen Metsvaht, Commercial Director CITYCON; Domas Dargis, General Manager of EIKA; Kaia Eichler, Chief Sustainability Officer, Serneke Group AB; Roberto de Silvestri, Board Member and Investor Relations Manager, Colonna Group; Martin Otsa, Board Member, CIO, East Capital Real Estate; Andrius Švolka, Head of Transactions in th Baltics, Newsec; Andrius Barštys, CEO, Fund Manager, Capitalica Asset Management; Aavo Kokk, CEO of US Real Estate; Siim Rosenthal, Portfolio Manager, Real Estate, Titanium Oyj; Allan Remmelkoor, Project Director at Kapitel; Tarmo Karotam, MRICS, CEO, Baltic Horizon Fund Manager, Northern Horizon Capital; Indrek Hääl, Founder and CEO of Workland; Raivo Vare, Expert; Mika Sucksdorf, Partner, Uus Maa Real Estate Group; Håkan Pehrsson, CEO, The Retail Headquarters AB; Anna Aaltonen, Director, Sustainability and Quality, Newsec; Dan Innes, MD, Founder, Innesco, (UK).

In case of any questions, kindly contact us at info@nordicreforum.com

We are look forward seeing you at the NREF 2022!

 

With the best wishes,

Meelis Kopli

CEO

Corpore Conferences

 

On behalf of the Nordic Real Estate Forum organisers:

The Association of Real Estate Companies of Estonia, The Estonian Association of Appraisers, The Estonian Chamber of Real Estate Brokers and Corpore Conferences.

 

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5) kevadel 2022

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5)

Maht: 30 akadeemilist tundi

Koolitus toimub Tallinna Majanduskoolis, A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn, ruum A408 alljärgnevatel kuupäevadel:

28. jaanuar, 4. veebruar, 11. veebruar ja 18. veebruar

Koolituse ajakavaga saab tutvuda siin: KOOLITUSE KAVA

Hinnad

  Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
4-päevane 32 12,50 400 300
3-päevane 24 13,00 312 234
2-päevane 16 13,50 216 162
1-päevane 8 14,00 112  84
Poolepäevane 4 15,00 60 45

 Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse programmis ja tingimustes.

 

Koolitusele registreerumiseks palume ühendust võtta EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee.

Registreerumisel palun märkida alljärgnevad andmed:

 • Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus.
 • Millises mahus soovite koolitusel osaleda. Osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad.
 • Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks.

 

Registreerumise tühistamiseks palume saata vastavasisuline e-kiri EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee.   

Registreerumise tühistamisel:

 • kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist koolitustasu maksta ei tule;
 • ilma mõjuva põhjuseta 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, tuleb tasuda 50% koolituse maksumusest;
 • ilma mõjuva põhjuseta 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval, tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest;
 • mõjuva põhjusega (esitatud kirjalik tõend, mõjuva põhjuse olemasolu otsustab EKHÜ juhatus) koolitustasu maksta ei tule;

Eelnevalt registreerumata saab koolitusel osaleda ainult vabade kohtade olemasolul.

Koolitusel osalemisel eelnevalt registreerumata tuleb tasuda 1,2 kordne koolituse hind.

 

EVS 875 standardite ülevaate leiad EKHÜ veebilehelt.

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Kutse andmise voor jaanuaris 2022

Seoses sellega, et 2017. aastal välja antud kutsetunnistused aeguvad 20. märtsil 2022, toimub kutse andmise voor kohe aasta alguses. 

Kutse taotluste esitamise tähtaeg on 7. jaanuar 2022. Taotlusi võtame vastu alates 3. jaanuarist 2022.

Ootame avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt ja taastõendajatelt.

– 2021 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2021) saavad seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on selles voorus planeeritud nooremhindajatele ning toimub jaanuaris-veebruaris 2022 ning kutseeksam märtsis 2022. 

Arvestada tuleb kindlasti, et COVID-19 olukord ja võimalikud piirangud võivad endiselt meie plaane mõjutada, kuid püüame teha endast oleneva, et vajadusel kiiresti kohaneda !

Lisaküsimustele vastab büroojuht Gerli Jesaar.

Kontakt:
telefon: 528 6801 (Tööaeg: E-R kell 09.00-17.00)
e-post: ekhy@ekhy.ee

Aasta Hindaja 2021 – Andres Teder

EKHÜ jätkab traditsiooni ja tunnustab parimaid kinnisvara hindamise valdkonna tegijaid.
 
Aasta Hindaja nominendid sel aastal olid:
Andres Teder / Pindi Kinnisvara / ERI Kinnisvara
Eduard Elbrecht / 1Partner Kinnisvara
Mihkel Eliste / Arco Vara
Toomas Vaks / Domus Kinnisvara
 
Aasta Hindaja 2021 tiitli pälvis Andres Teder. Palju õnne !
 
Võib olla pilt järgmisest: 1 isik ja tekst

EKHÜ aastalõpu seminar

10. detsembril toimus EKHÜ aastalõpu veebiseminar, kus rääkisime päikeseenergia kasutusest ja päikeseparkidest. Seminari esimeses pooles esines meile Mihkel Annus Eesti Taastuvenergia Kojast. Seminari teises pooles toimus diskussioon teemal päikseenergia vara väärtuses ja päikseparkide hindamise riskid. Diskussiooni juhtisid Mihkel Annus ja Andres Teder.   

Seminaril näidatud ettekanded on leitavad siit:

Päikeseenergeetikast – Mihkel Annus

Päiksepargid – diskussioon

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus sügisel 2021

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus

 • kinnisvara nooremhindajatele (tase 5)
 • kinnisvara hindajatele (tase 6)
 • vara hindajatele (tase 7)

Maht: 40 akadeemilist tundi

KOOLITUSE AJAKAVA

Valitsuse otsuse kohaselt on igal koolitusel osalejal kohustus esitada tõend vaktsineerimiskuuri läbimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta (PCR testitulemus kehtib 72 tundi ja antigeenitesti oma 48 tundi).

Tõendi võib esitada nii nutiseadmes kui väljaprindituna.
Kui osalejal ei ole vastavat tõendit esitada, siis on võimalik kohapeal teha COVID-19 kiirtest, testi hind 8 eurot. Test tuleb teha igal koolituspäeval, mil soovite osaleda.

Koolituse maksumus:

 

Tundide arv

Täishind

EKHÜ
liige

5-päevane

40

480

360

4-päevane

32

400

300

3-päevane

24

312

234

2-päevane

16

216

162

1-päevane

8

112

 84

Poolepäevane

4

60

45

Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse programmis ja tingimustes.

 

Koolitusele registreerumiseks palume ühendust võtta EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee hiljemalt 08.09.2021.  

Registreerumisel palun märkida alljärgnevad andmed:

 • Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus.
 • Millises mahus soovite koolitusel osaleda. Osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad.
 • Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks.

Koolitus toimub Tallinnas, täpne toimumiskoht selgub pärast huviliste arvu selgumist.

 

Registreerumise tühistamiseks palume saata vastavasisuline e-kiri EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee.   

Registreerumise tühistamisel:

 • kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist koolitustasu maksta ei tule;
 • ilma mõjuva põhjuseta 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, tuleb tasuda 50% koolituse maksumusest;
 • ilma mõjuva põhjuseta 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval, tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest;
 • mõjuva põhjusega (esitatud kirjalik tõend, mõjuva põhjuse olemasolu otsustab EKHÜ juhatus) koolitustasu maksta ei tule;

Eelnevalt registreerumata saab koolitusel osaleda ainult vabade kohtade olemasolul.

Koolitusel osalemisel eelnevalt registreerumata tuleb tasuda 1,2 kordne koolituse hind.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Riigikogu menetluses on maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 406 SE, mille järgi maa hindamise tegevuslitsentse edaspidi enam välja ei anta ja maa hindajaks on isik, kellele on kutseseaduse alusel antud ja kehtiv vara hindaja 7. taseme kutse. Eluotstarbeliste varade hindaja võib olla ka isik, kellele on kutseseaduse alusel antud ja kehtiv kinnisvara hindaja 6. taseme kutse. Seaduseelnõuga saab tutvuda Riigikogu eelnõude lehel. Loodame, et hiljemalt 2022. aasta alguseks on seadus vastu võetud.

Kui litsentsi olemasolu on käesoleval aastal hindajale vajalik, siis litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu palume märkida järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed (telefon, e-post);

5) kutsetunnistuse number ja kehtivusaeg.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud Vara hindaja (tase 7) kutsekvalifikatsioon.

Palume saata avaldus posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 17. septembriks 2021.

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 56970919 Ülleke Eerik või e-posti aadressil ylleke.eerik@maaamet.ee.

Kutse taotlemine sügisel 2021

Dokumentide vastuvõtt sügisesele kutsetaseme eksamile toimub 30. augustist kuni 3. septembrini, viimane dokumentide esitamise tähtaeg on 3. september 2021. Dokumendid palume edastada ühes digikonteineris ja kasutada vaid ettenähtud dokumentide vorme neid muutmata.

Kutseeksami ja kutseeksami eelse koolituse kuupäevadest informeeritakse pärast taotlejate arvu selgumist.

Sügisene voor on mõeldud kõikide tasemete – kinnisvara nooremhindaja tase 5, kinnisvara hindaja tase 6, vara hindaja tase 7 – esmataotlejatele, taastõendajatele ning isikutele, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Kutse taotlemise eeltingimused, nõutavad dokumendid ja kohustuslikud dokumentide vormid on leitavad siit: https://www.ekhy.ee/tegevus/kutse-andmine/kutse-taotlemise-eeltingimused-ja-esitatavad-dokumendid/.

Info kutse andmise tasu ja maksmise korra kohta on leitav siit: https://www.ekhy.ee/tegevus/kutse-andmine/kutse-andmise-tasu-ja-maksmise-kord/.

Maa-ameti hange avaldatud – Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks

Maa-amet annab teada, et hange „Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks (Maa-amet)“ (239175) on riigihangete registris avaldatud ning pakkumuste esitamise tähtpäev on 12.08.2021 kell 15.00.

Infot hanke kohta on võimalik saada alloleva lingi kaudu.

Hange: 239175 Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks (Maa-amet)

Hankija: Riigi Tugiteenuste Keskus

Menetlusliik: Lihthange

Lühikirjeldus: Tegevhindajate konsultatsiooniteenuse hankimine maa korralise hindamise metoodika testimiseks ja hindamise läbiviimiseks.

Esitamise tähtaeg: 12.08.2021 15:00

Hange on jaotatud osadeks. Hanke osade kirjeldusega tutvuge riigihangete registris.

Link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3452877/general-info

 

Kutsume üles hankes aktiivselt osalema!

 

Maa-ameti maa korralise hindamise hanke infotund järelvaadatav

Maa-amet korraldas 30. juulil maa korralise hindamise hanke infotunni, mis on nüüd ka veebis järelvaadatav.

 

Hanke eeldatav ajakava on järgmine:

 • Hanke väljakuulutamine augusti esimesel nädalal.
 • Pakkumuste esitamine augusti teisel nädalal.
 • Parimate pakkujate väljaselgitamine augusti kolmandal nädalal.
 • Lepingute sõlmimine augusti neljandal nädalal.

Mõned üldised märksõnad hanke kohta:

 • Hanke eesmärk on tegevhindajate konsultatsiooniteenuse hankimine maa korralise hindamise metoodika testimiseks ja hindamise läbiviimiseks ning tehingute analüüsi (puhastamise) läbiviimiseks.
 • Soovime kaasata maa korraliseks hindamiseks 10-14 tegevhindajat, kes konsulteerivad Maa-ametit projekti meeskonna liikmena lähtudes projekti ajakavast.
 • Projekti töid planeerides oleme hankes jaganud Eesti 21 piirkonnaks ja näeme, et ühe hindaja optimaalne töömaht (lepingu maht) projektis võiks olla 50 – 70 töötundi (3000 – 4200 eurot), mis tähenab, et üks hindaja võiks tegutseda 1-3 piirkonnas.
 • Lepingu maht jaguneb kahte etappi: 01.09.2021-30.11.2021 (peamiselt september ja oktoobri algus) ja 2022. aasta II poolaasta (rohkem hajutatult).