EKHÜ koolitus „Kinnisvara hindamine – kuidas käsitleda metsa?“

EKHÜ kutsub koolitusele „Kinnisvara hindamine – kuidas käsitleda metsa?“
Koolitusele ootame kõikide tasemete hindajaid.

Lektor Peep Põntson

15.04.2024

Öpiku Konverentsikeskus, ruum Universum+Galaktika
(Technopolis Ülemiste, Valukoja 8, II korrus, Tallinn)

LEKTOR PEEP PÕNTSON
Haridus:  EMU metsandus
Tegevusvaldkond:  metsa takseerimine, -korraldus, -hindamine, -ekspertiisid, -konsultatsioonid, maaparanduse projekteerimine
Töökohad: EPA 1983…1989, Riigimetskond 1990…1992, Luua metsakool 1992…2003, Metsaekspert OÜ alates 1997, Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ alates 2004
Tunnistused: metsakorraldaja, metsakonsulent, kutseõpetaja

Koolitusel käsitleme, mida metsa hindamisel arvestada, mida kontrollida, milline on mõju tulemusele. Koolitusele ootame kõikide tasemete hindajaid.

  • Metsale parima kasutuse valik
  • Asukoha ja suuruse mõju turuväärtusele
  • Looduskaitse kitsendused, nende mõju turuväärtusele
  • Andmekogude kasutamine
  • Metsaseaduse, Planeerimisseaduse jt õigusaktide kitsendused, nende mõju turuväärtusele
  • Metsamajandamiskava andmete analüüs, kontroll, kasutamine
  • Metsa kohta täiendava info kogumine, kasutamine, mõju turuväärtusele
  • Metsaregister ja sellest saadava info kasutamine


AJAKAVA
10:00-11:30 loeng
11:30-12:00 kohvipaus
12:00-13:30 loeng

KOOLITUSE HIND
– EKHÜ liikmele 52€
– mitteliikmele 70€

Registreerumine kuni 11. aprill (kaasa arvatud) või kuni kohtade täitumiseni.


Registreerumiseks palun saata vastavasisuline e-kiri EKHÜ e-posti aadressil ekhy@ekhy.ee ja märkida alljärgnevad andmed:

  • koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus
  • koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks

Registreerumise tühistamiseks palun saata vastavasisuline kiri EKHÜ e-posti aadressil ekhy@ekhy.ee.
Koolitusel osalemist on õigus tühistada kuni 3 tööpäeva enne koolituse toimumist ja osalustasu tagastatakse. Lühemaajalisel etteteatamisel osalustasu ei tagastata.