Aukohus

Staatus Nimi Amet, kutse
esimees Inga Vatter kutseline
hindaja
aseesimees Härmo Haljaste kutseline
hindaja
liige Alan Insler kutseline
hindaja
liige Lauri Prei kutseline
hindaja
liige Urmas Kaasik kutseline
hindaja
liige Eva-Mari Luts kutseline
hindaja

Menetluse e-post: ekhy@ekhy.ee