Maa-ameti hange – Erakorralise hindamise tellimine Rail Baltica projekti raames

Maa-amet on kuulutanud välja riigihanke „Erakorralise hindamise tellimine Rail Baltica projekti raames“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.04.2022 kell 10:00. Hanke objektiks on kinnisasjade hüvitus- ja turuväärtuse, piiratud asjaõiguste ja rendilepingute lõpetamisel kaasnevate kahjude ja saamata jääva tulu ning sundvalduse tasu hindamine.

Hange on jaotatud kaheks osaks: 1. Harju maakond ning 2. Rapla ja Pärnu maakond. Iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mõlemale riigihanke osale. Kui pakkuja osutub edukaks mõlema hanke osa suhtes, peab pakkuja valima, kumma osa lepingut ta eelistab. Selle osa leping, millest edukaks osutunud pakkuja loobub, sõlmitakse leping paremuselt järgmise pakkujaga.

Hange viiakse läbi e-riigihangete keskkonna kaudu, riigihanke viitenumber 245883. Hankedokumentidega saab tutvuda https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4126908/general-info

Maa-amet korraldab riigihanget tutvustava veebikoosoleku Microsoft Teams´i kaudu 22. märtsil 2022 kell 15.00-16.00. Koosolekul võivad osaleda kõik huvitatud isikud. Palume osalemise soovist teavitada eelnevalt kas e-kirjaga maarja.virks@maaamet.ee või registri kaudu. Teavitamine on vajalik, et osalejad saaksid juurdepääsu koosoleku lingile.

 

Kontaktisik:

Maarja Virks, Maa-ameti maakorralduse osakonna nõunik, tel 51987295, e-post maarja.virks@maaamet.ee