EVS 875-4:2024 uustöötlus on jõustunud

Jõustunud on standardi EVS 875-4:2024 “Vara hindamine. Osa 4: Hindaja kutse-eetika ja hindamistulemuste esitamine” uustöötlus. Uustöötlus on võimalik soetada Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse e-poest.