Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus sügisel 2023

Koolituse läbimine ei taga automaatselt kutse saamist. Kutse saamiseks tuleb esitada kutse taotlus ning taotleja peab vastama kõikidele eeltingimustele, mis on sätestatud kutse andmise korras

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5), kinnisvara hindajatele (tase 6) ja vara hindajatele (tase 7)

Toimumiskoht: Tallinna Majanduskool, A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn
Toimumise kuupäevad: 22. september, 29. september, 6. oktoober, 13. oktoober, 19. oktoober, 20. oktoober (13., 19. ja 20. oktoobril erinevatele tasemetele suunatud moodulid, vaata täpsemalt ajakavast).  

KOOLITUSE KAVA_Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
KOOLITUSE KAVA_Kinnisvara hindaja, tase 6
KOOLITUSE KAVA_Vara hindaja, tase 7

 

Täishind

EKHÜ liige

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Täismahus koolitus 32 ak/h

400

300

Kinnisvara hindaja, tase 6
Täismahus koolitus 34 ak/h

425

320

Vara hindaja, tase 7
Täismahus koolitus 30 ak/h

375

280

Kõikide tasemete koolitustel on võimalik osaleda ka moodulite kaupa:
1 moodul = 4 ak/h, täishind 60.-, EKHÜ liikmele 45.-
6. ja 7. taseme tulumeetod + eksperthinnangute ülevaatus ja vigade otsimine 1 moodul = 6 ak/h, täishind 90.-, EKHÜ liikmele 70

∗ EKHÜ-l on õigus teha muudatusi koolituse programmis ja tingimustes.
 Soodustusi ei saa kasutada EKHÜ liikmed, kellel on võlgnevused, on esinenud varasemaid maksehäireid ja/või ei ole täidetud muud EKHÜ poolt esitatud nõuded. 

Registreerumiseks palun saata vastavasisuline e-kiri EKHÜ e-posti aadressil ekhy@ekhy.ee ja märkida alljärgnevad andmed:
– koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus;
– millises mahus soovite koolitusel osaleda, osalise soovi korral palun märkida ära konkreetsed kuupäevad;
– koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks.

Registreerumise tühistamiseks palun saata vastavasisuline e-kiri EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee
Registreerumise tühistamisel:
– kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist koolitustasu maksta ei tule;
– ilma mõjuva põhjuseta 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, tuleb tasuda 50% koolituse maksumusest;
– ilma mõjuva põhjuseta 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval, tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest;
– mõjuva põhjusega (esitatud kirjalik tõend, mõjuva põhjuse olemasolu otsustab EKHÜ juhatus) koolitustasu maksta ei tule.

Eelnevalt registreerumata saab koolitusel osaleda ainult vabade kohtade olemasolul.
Koolitusel osalemisel eelnevalt registreerumata tuleb tasuda 1,2 kordne koolituse hind.