Kutse andmise tasu ja maksmise kord

Kutse andmine on tasuline. Kutse andmisega seotud kulud kaetakse kutset taotleva isiku poolt (KutS § 17 lg 2 p 1).

Kutse andmise tasud:

Kinnisvara nooremhindaja Kutse andmise
tasu kalkuleeritud
täishind
(summad eurodes)
EKHÜ liige Toetajaliikme alaline töötaja
Esmataotleja (eksam) 660 396 594
Esmataotleja (suuline eksam) 220 132 198
Taastõendaja (eksam) 625 375 563
Taastõendaja (vestlus) 495 297 446
Kinnisvara hindaja,
Vara hindaja
Kutse andmise
tasu kalkuleeritud
täishind
(summad eurodes)
EKHÜ liige Toetajaliikme alaline töötaja
Esmataotleja (eksam) 750 600 675
Esmataotleja (suuline eksam) 250 200 225
Taastõendaja (eksam) 705 564 635
Taastõendaja (vestlus) 520 416 468

EKHÜ liikmetele kehtib kutse andmise tasu suuruse soodustus ja osamaksetena tasumise võimalus kutse andja kehtestatud korra alusel.
Tasumise kord :
1) kutse andmise tasu = eksamitasu
2) eksamitasu tuleb tasuda peale eksamile lubamise otsuse saamist
(eksamitasu osade kaupa tasumine on võimalik EKHÜ tegevliikmetel lepingu sõlmimisel:
50% tuleb tasuda kohe ja 50% järgmisel aastal EKHÜ poolt määratud tähtajaks)

Eksamitasu tuleb tasuda EKHÜ kontole, IBAN: EE471010052028154002.
Arve alusel tasumise erisoovi korral (maksjaks kolmas isik) tuleb sellest teada anda ja andmed arve koostamiseks (maksja nimi, aadress) edastada:
1) eksamitasu puhul – vähemalt üks kuu enne eksami toimumist (eksamitasu peab olema tasutud hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist)
Maksekorralduse selgituse reale märkida ka taotleja nimi.
Kutse andmise tasu ja maksmise kord