Kutse andmise tasu ja maksmise kord

Kutse andmine on tasuline. Kutse andmisega seotud kulud kaetakse kutset taotleva isiku poolt (KutS § 17 lg 2 p 1). Kutse andmise tasud:

Kinnisvara nooremhindaja Kutse andmise tasu kalkuleeritud täishind (summad eurodes) EKHÜ liige Toetajaliikme alaline töötaja
Esmataotleja (eksam) 660 396 594
Esmataotleja (suuline eksam) 220 132 198
Taastõendaja (eksam) 625 375 563
Taastõendaja (vestlus) 495 297 446
Kinnisvara hindaja, Vara hindaja Kutse andmise tasu kalkuleeritud täishind (summad eurodes) EKHÜ liige Toetajaliikme alaline töötaja
Esmataotleja (eksam) 750 600 675
Esmataotleja (suuline eksam) 250 200 225
Taastõendaja (eksam) 705 564 635
Taastõendaja (vestlus) 520 416 468

EKHÜ liikmetele kehtib kutse andmise tasu soodustus ja kahes osas tasumise võimalus kutse andja kehtestatud korra alusel.

Tasumise kord: kutse andmise tasu tuleb tasuda pärast eksamile lubamise otsuse saamist (kutse andmise tasu kahes osas tasumine on võimalik EKHÜ tegevliikmetel lepingu sõlmimisel: 50% tuleb tasuda hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist ja 50% EKHÜ poolt määratud tähtajaks, kuid mitte hiljem, kui 6 kuud pärast eksami toimumist). Kutse andmise tasu tuleb tasuda EKHÜ kontole IBAN: EE471010052028154002. Arve alusel tasumise korral (maksjaks kolmas isik) tuleb sellest teada anda ja andmed arve koostamiseks (maksja nimi, aadress) edastada vähemalt üks kuu enne eksami toimumist (kutse andmise tasu peab olema tasutud hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist). Maksekorralduse selgituse reale märkida ka taotleja nimi. Kutse andmise tasu ja maksmise kord