Kutse andmise tasu

Kutse andmine on tasuline. Kutse andmisega seotud kulud kaetakse kutset taotleva isiku poolt (KutS § 17).

Kutse andmise tasud:

Kinnisvara nooremhindaja Kutse andmise tasu täishind  Kutse andmise tasu EKHÜ liikmele 
Esmataotleja (kirjalik ja suuline eksam) 660 396
Esmataotleja (suuline korduseksam) 220 132
Taastõendaja (kirjalik ja suuline eksam) 625 375
Taastõendaja (kutsealane vestlus) 495 297
Kinnisvara hindaja, Vara hindaja Kutse andmise tasu täishind Kutse andmise tasu EKHÜ liikmele
Esmataotleja (kirjalik ja suuline eksam) 750 600
Esmataotleja (suuline korduseksam) 250 200
Taastõendaja (kirjalik ja suuline eksam) 705 564
Taastõendaja (kutsealane vestlus) 520 416

EKHÜ liikmetele kehtib kutse andmise tasu soodustus. Soodustusi ei saa kasutada EKHÜ liikmed, kellel on võlgnevused, on esinenud varasemaid maksehäireid ja/või ei ole täidetud muud EKHÜ poolt esitatud nõuded.

Kutse andmise tasu maksmine toimub arve alusel.  Arve väljastab EKHÜ büroojuht pärast kutsekompetentsuse hindamisele lubamise otsust.