Kutse andmise tasu ja maksmise kord

Kutse andmine on tasuline. Kutse andmisega seotud kulud kaetakse kutset taotleva isiku poolt (KutS § 17).

Kutse andmise tasud:

Kinnisvara nooremhindaja Kutse andmise tasu kalkuleeritud täishind (summad eurodes) EKHÜ liige Toetajaliikme alaline töötaja
Esmataotleja (kirjalik ja suuline eksam) 660 396 594
Esmataotleja (suuline korduseksam) 220 132 198
Taastõendaja (kirjalik ja suuline eksam) 625 375 563
Taastõendaja (kutsealane vestlus) 495 297 446
Kinnisvara hindaja, Vara hindaja Kutse andmise tasu kalkuleeritud täishind (summad eurodes) EKHÜ liige Toetajaliikme alaline töötaja
Esmataotleja (kirjalik ja suuline eksam) 750 600 675
Esmataotleja (suuline korduseksam) 250 200 225
Taastõendaja (kirjalik ja suuline eksam) 705 564 635
Taastõendaja (kutsealane vestlus) 520 416 468

EKHÜ liikmetele kehtib kutse andmise tasu soodustus ja kahes osas tasumise võimalus kutse andja kehtestatud korra alusel. Soodustusi ei saa kasutada EKHÜ liikmed, kellel on võlgnevused, on esinenud varasemaid maksehäireid ja/või ei ole täidetud muud EKHÜ poolt esitatud nõuded.

Kutse andmise tasu maksmine toimub arve alusel.  Arve väljastab EKHÜ büroojuht pärast kutsekompetentsuse hindamisele lubamise otsust.

Kutse andmise tasu kahes osas tasumine on võimalik EKHÜ tegevliikmetel lepingu sõlmimisel: 50% tuleb tasuda hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist ja 50% EKHÜ poolt määratud tähtajaks, kuid mitte hiljem, kui 6 kuud pärast eksami toimumist.