Kutse andmisega seotud regulatsioonid

Kutse andmise kord:

Kutse andmise kord

Kutsestandard (kõikide tasemete kutsestandardid on muutusteta pikendatud 1 aastaks ja kehtivad kuni 03.10.2024, AGEK Kutsenõukogu otsus 49 / 04.10.2023):

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

Kinnisvara hindaja, tase 6

Vara hindaja, tase 7

Hindamisstandard:

Hindamisstandard Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

Hindamisstandard Kinnisvara hindaja, tase 6

Hindamisstandard Vara hindaja, tase 7

Muud dokumendid:

Dokumentide menetlemise kord

Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord

Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord

Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Näidistööde juhend

Kutsekomisjoni töökord

Hindamiskomisjoni töökord