Kutse andmisega seotud regulatsioonid

Kutse andmise kord:

Kutse andmise kord

Kutsestandard:

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

Kinnisvara hindaja, tase 6

Vara hindaja, tase 7

Hindamisstandard:

Hindamisstandard Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

Hindamisstandard Kinnisvara hindaja, tase 6

Hindamisstandard Vara hindaja, tase 7

Muud dokumendid:

Dokumentide menetlemise kord

Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord

Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord

Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Näidistööde juhend

Kutsekomisjoni töökord

Hindamiskomisjoni töökord