Kutse andmine

Kutse andmise kord:

Kutse andmise kord

Kutsestandard:

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Kinnisvara hindaja, tase 6
Vara hindaja, tase 7

Hindamisstandard (uuendatud 18.09.2020):

Hindamisstandard Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

Hindamisstandard Kinnisvara hindaja, tase 6

Hindamisstandard Vara hindaja, tase 7

 

Dokumentide menetlemise kord

Kinnisvara hindajate täiendõppe alused ja kord

Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Näidistööde juhend

Kutsekomisjoni töökord

Hindamiskomisjoni töökord