Kutse andmine 2024

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13. 

Kutse taotuste esitamise tähtaeg I poolaastal on 15. märts 2024.

Ootame taotlejate avaldusi:

– kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt ja taastõendajatelt

– 2023 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2023) saavad seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Kevadine eksamieelne koolitus on suunatud nooremhindajatele ning toimub märtsis-aprillis 2024 ning kutseeksamid eeldatavasti aprilli lõpus ja/või mai alguses 2024.

Kutse andmise tööplaan 2024 I poolaastal:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg (koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

15. märts 2024

Kutseeksami kirjalik osa

eeldatavasti aprill või mai 2024

Kutseeksami suuline osa / Taastõendajate kutsealased vestlused

eeldatavasti aprill või mai 2024