Kutse andmine 2024

Kutse taotluste esitamise tähtaeg II poolaastal on 30. august 2024.                                                        Dokumentide vastuvõtt 26. august – 30. august 2024.

Ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt
– Kinnisvara hindaja, tase 6 esmataotlejatelt, taastõendajatelt
– Vara hindaja, tase 7 esmataotlejatelt, taastõendajatelt
– 2024 kevadise vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud kevadel 2024) saavad seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus kevadesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud kõikidele tasemetele ning toimub septembris-oktoobris 2024 ning kutseeksamid eeldatavasti oktoobris-novembris 2024.

Kutse andmise tööplaan II poolaastal 

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg (koos nõutavate dokumentidega)

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Kinnisvara hindaja, tase 6
Vara hindaja, tase 7

30. august 2024
Kutseeksami kirjalik osa eeldatavasti oktoober 2024
Taastõendajate kutsealased vestlused eeldatavasti oktoober / november 2024
Kutseeksami suuline osa eeldatavasti oktoober / november 2024

Lisaküsimustele vastab EKHÜ büroojuht Gerli Jesaar
telefon: 528 6801
e-post: ekhy@ekhy.ee


Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13.

Kutse taotuste esitamise tähtaeg I poolaastal on 15. märts 2024.
Avalduste vastuvõtt 11.03.2024 – 15.03.2024.

Ootame taotlejate avaldusi:

– kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt ja taastõendajatelt

– 2023 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2023) saavad seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Kevadine eksamieelne koolitus on suunatud nooremhindajatele ning toimub märtsis-aprillis 2024 ning kutseeksamid eeldatavasti aprilli lõpus ja/või mai alguses 2024.

Kutse andmise tööplaan 2024 I poolaastal:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg (koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
15. märts 2024
Kutseeksami kirjalik osa 29. aprill 2024
Taastõendajate kutsealased vestlused

Kutseeksami suuline osa

16. aprill 2024

22. ja 23. mai 2024