AESOP2022 kongress Tartus 25-29.07.2022

Tartus toimub 25-29.07.2022 AESOP2022 kongress, mis toob Eestisse kokku üle 500 planeerimisega tegeleva spetsialisti. Kasutage võimalust ja saage osa ettekannetest ja aruteludest, mis käsitlevad planeerimist sh maakasutust. Lisainfot on võimalik vaadata kodulehelt aesop2022.eu.