Aruandlus ja auditeerimine

Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord

Aruandlus
Aruande periood on üks kalendriaasta – 1. jaanuar kuni 31. detsember.
Aruanne esitatakse eelneva perioodi kohta igal aastal 1. märtsiks.
Kutselise hindaja aruanne

Auditeerimine
Kutseline hindaja saab auditeerimise läbiviimist taotleda ühel korral kutse kehtivuse ajal – neljandal või viiendal aastal.  
Auditeerimise avalduse esitamise tähtaeg on:
1) 1. aprill – neil, kes soovivad sügisel taastõendada, tuleb auditeerimise avaldus esitada kindlasti kevadel
2) 1. september – neil, kes soovivad kevadel taastõendada, tuleb auditeerimise avaldus esitada kindlasti sügisel

Auditeerimise maksumus: 
kinnisvara nooremhindaja, tase 5 auditeerimine                       350 eurot
kinnisvara hindaja, tase 6 auditeerimine                                   350 eurot
vara hindaja, tase 7 auditeerimine                                            450 eurot
lisatasu kohapeal auditeerimise eest olenemata tasemest      150 eurot
Auditeerimise avaldus

Täiendõppe punktid auditeerijatele:
kinnisvara nooremhindaja, tase 5 auditeerimine                       5 punkti
kinnisvara hindaja, tase 6 auditeerimine                                   6 punkti
vara hindaja, tase 7 auditeerimine                                            7 punkti 
ühe kalendriaasta kohta läheb arvesse mitte rohkem kui        15 punkti

Auditeerimine viiakse läbi üksnes siis, kui kutseline hindaja on täitnud aruandluse ja täiendkoolituse nõuded ning tema poolt koostatud hindamisaruannete hulk vastab järgnevatele nõuetele:

Auditi tegemise aeg

Kutse kehtivuse neljas aasta

Kutse kehtivuse viies aasta

2023

On aastatel 2020-2022 osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 35 on ise koostanud ehk on osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

On aastatel 2020-2022 osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 35 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

2024

On aastatel 2021-2023 osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 25 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

On aastatel 2020-2023 osalenud vähemalt 60 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 40 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

2025

On aastatel 2022-2024 osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 15 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

On aastatel 2021-2024 osalenud vähemalt 60 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 30 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

2026 ja sellele järgnevad aastad

On kolmel auditeerimisele eelneval aastal osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 15 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

On neljal auditeerimisele eelneval aastal osalenud vähemalt 60 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 20 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel