Aruandlus ja auditeerimine

Kutselised hindajad on kohustatud:

1) esitama aruandluse igal aastal 01. märtsiks (AAK p.3)
2) taotlema auditeerimise läbiviimist ühel korral kutse kehtivuse ajal – neljandal või viiendal aastal

Auditeerimise taotluse esitamise tähtaeg on:
1) 01. aprill – neil, kes soovivad sügisel taastõendada, tuleb auditeerimise taotlus esitada kindlasti kevadel
2) 01. september – neil, kes soovivad kevadel taastõendada, tuleb auditeerimise taotlus esitada kindlasti sügisel

Auditeerimise maksumus auditeeritavale on 250 eurot.

Auditeerimine viiakse läbi üksnes siis, kui Hindaja on täitnud aruandluse ja täiendkoolituse nõudeid ning tema poolt koostatud hindamisaruannete hulk vastab järgnevatele nõuetele:

Auditi tegemise aeg

Kutse kehtivuse neljas aasta

Kutse kehtivuse viies aasta

2023

On aastatel 2020-2022 osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 35 on ise koostanud ehk on osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

On aastatel 2020-2022 osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 35 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

2024

On aastatel 2021-2023 osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 25 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

On aastatel 2020-2023 osalenud vähemalt 60 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 40 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

2025

On aastatel 2022-2024 osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 15 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

On aastatel 2021-2024 osalenud vähemalt 60 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 30 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

2026 ja sellele järgnevad aastad

On kolmel auditeerimisele eelneval aastal osalenud vähemalt 45 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 15 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

On neljal auditeerimisele eelneval aastal osalenud vähemalt 60 hindamisaruande koostamisel, millest vähemalt 20 on ise koostanud ehk osalenud kõigi hindamistoimingute tegemisel 

» Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord
» Kutselise hindaja aruanne
» Auditeerimise avaldus