EKHÜ üldkoosolek ja seminar 20.05.2022 Tartus

Ühingu üldkoosolek toimub 20. mail 2022 algusega kell 10.00 Tartu Ülikooli Delta keskuses auditooriumis 1021. Delta keskus asub aadressil Narva mnt 18, parkimine Tartu Ülikooli spordihoone või Ujula tänava Coop-i parklas.  

Majaplaan

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00    Saabumine, registreerumine, hommikukohv Delta keskuse kohvikus

10.00-10.05    Avasõnad

10.05-10.15    2021. aasta majandusaasta aruanne

10.15-10.25    Revisjonikomisjoni aastaaruanne

10.25-10.30    Majandusaasta aruande 2021 kinnitamine

10.30-10.45    Ülevaade sügis 2021 ja kevad 2022 auditeerimise tulemustest

10.45-10.55    Ülevaade Aukohtu kaasustest 2021

10.55-11.10    Ülevaade konverentsist Nordic Real Estate Forum

11.10-11.30    Ülevaade kutse andmisega seotud regulatsioonide muudatustest

11.30-11.40    Ülevaade kutse andmisest kevadel 2022

11.40-11.50    Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine

11.50-12.00    Ühingu auliikme teatavakstegemine ja õnnitlemine   

12.00-13.00    Lõuna – osaleja omal kulul ja valikul, võimalik lõunatada Delta keskuse kohvikus

 

Seminar I :     13.00-14.30     Ringkäik Tartu Ülikooli Delta keskuses. Jagame osalejad gruppidesse ja Delta keskuse esindajad viivad meid maja tutvustavale ringkäigule. 

14.30-15.00    Kohvipaus Delta keskuse kohvikus

Seminar II:     15.00-16.30     Energiatõhusus. Siim Meeliste, Tepsli OÜ juht ja asutaja, energiatõhususe ja taastuvenergia ekspert. Räägime energiatõhususest, ka Delta keskuse näitel, energiamärgistest, BREEAM rohemärgisest ja muust teemaga seonduvast.

 

Palume registreerida end EKHÜ üldkoosolekule SIIN hiljemalt 16. mail 2022.

EKHÜ tegevliikmed, kellel ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume anda volitus enda esindamiseks ning saata volikiri digitaalselt allkirjastatuna Ühingule hiljemalt 18. mail 2022.

Volikirja näidis

Juhul, kui üldkoosolekul ei osale või ei ole esindatud põhikirja punktis 4.3 nõutav arv EKHÜ liikmeid, kutsutakse vastavalt põhikirja punktile 4.3 sama päevakorraga ja samas kohas kokku uus üldkoosolek 20. mail 2022. aastal algusega kell 10:30.

Seminaril on võimalik osaleda ka mitteliikmetel, seminari hind mitteliikmele on 60 eurot ning osalemine ainult eelneva registreerimisega SIIN hiljemalt 16. mail 2022. Seminaril osalemine annab 4 TP.