Dünaamiline riigihange hindamisteenuse tellimiseks

Riigihangete registris on avaldatud dünaamiline hankesüsteem „Hindamisteenuse tellimine Rail Baltica projekti raames (Maa-amet)“. Taotluste esmane esitamise tähtaeg on 11. märts 2024 kell 12.00 (riigihanke viitenumber 273638). Pärast esmast kvalifitseerimist saavad süsteemiga liidetud taotlejad edasistes hankemenetlustes pakkumusi esitada.

Maa-amet korraldab dünaamilist hankesüsteemi tutvustava veebikoosoleku Microsoft Teams kaudu 21. veebruaril 2024 kell 13.00-14.00. Koosolekul võivad osaleda kõik huvitatud isikud. Palume osalemise soovist teavitada eelnevalt kas e-kirjaga maarja.virks@maaamet.ee või registri kaudu. Teavitamine on vajalik, et osalejad saaksid juurdepääsu koosoleku lingile.

Hankedokumendid

Kontaktisik: Maarja Virks, maakorralduse osakonna nõunik, tel 51987295, maarja.virks@maaamet.ee