Kutselised hindajad

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt väljastatud kehtiva kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida SA Kutsekoda kodulehel kutsetunnistuste registrist.

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing on alljärgnevate kinnisvara hindaja kutsete andja:

Kutsenimetus: Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Spetsialiseerumine: puudub

Kutsenimetus: Kinnisvara hindaja, tase 6
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara

Kutsenimetus: Vara hindaja, tase 7
Spetsialiseerumine: Kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel