Auliikmed

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu auliikme nimetab juhatus Ühingu tegevliikme või toetajaliikme ettepaneku alusel. 

Ühingu auliikmele antakse üle personaalne auhind. 

TAMBET TIITS

ENE KOLBRE