Soovituslikke materjale eksamiks õppijale

Kutselistele kinnisvara hindajatele esitatavad teadmiste nõuded ja kutsetasemete kirjeldused on välja toodud järgmistes dokumentides:

  1. Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded
  2. Kutsestandardid:
    Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
    Kinnisvara hindaja, tase 6
    Vara hindaja, tase 7

Alltoodud allikad on näidismaterjal eksamiks õppijale. Eksami sooritamine ei eelda kogu alltoodud materjali läbitöötamist, piisab Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuetes esitatud valdkondade vastaval tasemel tundmisest.

Kinnisvaraga seonduvad materjalid:
1. Eesti vara hindamise standardid EVS 875
2. IVS (International Valuation Standards)
3. EVS (European Valuation Standards)
4. Kinnisvara rahandus, Kaia Kask, Tartu Ülikool
5. Kinnisvara väärtus, Veronika Ilsjan, Kinnisvaraekspert
6. Kinnisvara hindamine, 13.trükk, eestikeelne väljaanne, autor: American Appraisal Institute, kirjastaja: EKHÜ, 2015

Majandusteadus:
1. Sissejuhatus majandusteooriasse. Raul Eamets, Anneli Kaasa, Helje Kaldaru, Eve Parts, Viktor Trasberg. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005
2. Mikroökonoomika alused. K.Kerem, K.Keres, M.Randveer. Külim, 2004
3. Majanduse ABC. Arrak, A., Eamets, R., Karm, T. jt. III trükk. Tartu 2002
4. Riskid Eesti majanduses. Paas, Tiiu (toimetaja). (2000), TÜ Kirjastus, 2000, 300 lk
5. Riskid Eesti ettevõtetes ja riskijuhtimine. Juhkam, A.; Masso, J. (toimetajad). (2002), 2002, 364 lk

Finantsjuhtimine, rahandus:
1. Finantsturud ja -institutsioonid. A.Roos, M.Nurmet, N.Ivanova, P.Sander. TÜ: 2012
2. Ärirahandus. Kõomägi, M. Tartu: TÜ Kirjastus, 2006
3. Finantsarvestus. Alver, L., Alver, J. Põhikursus. Teine, täiendatud trükk. Tallinn: Deebet, 2009
4. Finantsarvestus. Tikk, J. Täiendatud trükk. Tallinn, 2009
5. Raha, pangad ja finantsturud. I osa. Zirnask, V., Liikane, K. – Tallinn: HP Toimetised, 1994
6. Raha, pangad ja finantsturud. II osa. Zirnask, V., Liikane, K. – Tallinn: Coopers & Lybrand, 1996
7. Finantsjuhtimise käsiraamat, Äripäev
8. Raamatupidamise käsiraamat. Koostaja BDO Eesti. Äripäeva käsiraamat. Tallinn. 2000-2014.

Statistika:
1. Statistika teooria põhikursus. Aarma, A. ja V. Vensel. Tln.: Külim, 1996
2. Statistilise andmetöötluse algõpetus. Parring, A.M., Vähi, M., Käärik, E. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997
3. Statistika rakendusi majanduses. Philips, K., Tamm, V. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1998.

Ehitis ja ehitus
1. Hoonete energiatarve ja sisekliima. Abel, E., Voll, H., Tark, T., 2014
2. Kinnisvarahalduri käsiraamat. EKHHL/TTÜ, 2007
3. EVS 807:2016 Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid, 2016
4. Ehitusfüüsika ABC. Masso, T., 2012
5. Palkmajad: konstruktsioon ja ehitamine. Masso, T., 1991
6. Paneelelamu konstruktsioonide hooldus ja remont. Masso, T., 2001
7. Väikemajad. Masso, T., 1990
8. Ehituse tellija käsiraamat. Sutt, J., Liias, R., 2000
9. Maja ja niiskus. Täheväli Stroh, L., 2008
10. Ehitiste renoveerimine. Õiger, K., 2011/2015
11. Varinguohtlikest ehitusvigadest. Õiger, K., 2014
12. Ehituskäsiraamat, Äripäev

Muu kirjandus:
1. Lepingute käsiraamat, Äripäev

Kinnisvaraalast kirjandust on võimalik osta ka Kinnisvarakooli kaudu, lähem info veebilehel http://www.kinnisvarakool.ee/raamatud/.