Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja kantud kutselised hindajad

Alates 1. jaanuarist 2002. aastal peab Justiitsministeerium riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja. Nimekirja pidamise eesmärgiks on tagada ülevaade asjatundjatest, keda saab kohtuekspertiiside tegemisel kasutada ekspertidena. Kohtuekspertiisiseaduse (RT I 2001, 53, 309) § 4 lõike 2 kohaselt võivad ekspertiise teostada kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert või menetleja määratud muu isik. Kohtuekspertideks on Eesti Kohtuarstlikus Ekspertiisibüroos ja Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuses töötavad isikud, kelle tööülesandeks on teha ekspertiise. Eksperdiks võib olla ka menetleja poolt määratud asjakohaste eriteadmistega muu füüsiline isik. Riiklikult tunnustatud ekspert on isik, kes on kantud riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja.

Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja leiate Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kodulehelt.