Standardid

EKHÜ teeb tihedat koostööd Rahvusvahelise Hindamisstandardite Komiteega (International Valuation Standards Committee – IVSC), mille assotsieerunud liikmeks on EKHÜ olnud alates 1996.a. kuni 2008.a. Rahvusvahelised hindamisstandardid (IVS 1 – 4) kirjastati EKHÜ poolt eesti keeles 1997.a.

Euroopa Liidus koordineerib varade hindamisstandardite arendamist TEGoVA (The European Group of Valuation Associations), mille assotsieerunud liikmeks on EKHÜ olnud alates 1997.a. kuni 2008.a

Alates 2005.aastast on välja antud Eesti varahindamise standardeid EVS 875, mille koostajaks on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing.