Riigihange – Erakorralise hindamise tellimine (Maa-amet)

Riigihangete registris on algatatud riigihange “Erakorralise hindamise tellimine (Maa-amet)”, mille raames tellib Maa-amet Eesti Raudtee õgvenduste ehitamiseks vajalike kinnisasjade avalikes huvides omandamisel hindamisaruannete koostamist. Hange on jaotatud kaheks osaks:
1. Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond
2. Jõgeva ja Tartu maakond.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.08.2022 kell 11.00 (riigihanke viitenumber 249070).

Hankedokumente saab vaadata https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4422088/general-info

Hanke kontaktisik: Ivika Sootla, maakorralduse osakonna nõunik, tel 6750 850, e-post ivika.sootla@maaamet.ee