Institutsioonid

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu juhtorganiks on üldkoosolekute vahelisel ajal juhatus, mis koosneb hetkel 7 liikmest.

Ühingu aukohtu pädevusse kuulub EKHÜ liikmete kutse-eetika võimalike rikkumiste uurimine, arutamine ning hinnangu andmine vaidlustatud eksperthinnangu metoodiliste, teoreetiliste ja eetiliste aspektide kohta. Aukohus võib uurida ja arutada ka ühingusse mittekuuluvate kutseliste hindajate võimalikke kutse-eetika rikkumisi juhul, kui seda on taotlenud kutsekomisjon.

Kutsekomisjoni eesmärgiks on arendada ja kontrollida hindajate kutseoskusi. Kutsekomisjon korraldab ja teostab läbi hindamiskomisjoni hindajate kutse andmist.

Hindamiskomisjon viib läbi kutseeksamid ning auditeerib kutselisi hindajaid.