Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus sügisel 2021

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus

  • kinnisvara nooremhindajatele (tase 5)
  • kinnisvara hindajatele (tase 6)
  • vara hindajatele (tase 7)

Maht: 40 akadeemilist tundi

KOOLITUSE AJAKAVA

Valitsuse otsuse kohaselt on igal koolitusel osalejal kohustus esitada tõend vaktsineerimiskuuri läbimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta (PCR testitulemus kehtib 72 tundi ja antigeenitesti oma 48 tundi).

Tõendi võib esitada nii nutiseadmes kui väljaprindituna.
Kui osalejal ei ole vastavat tõendit esitada, siis on võimalik kohapeal teha COVID-19 kiirtest, testi hind 8 eurot. Test tuleb teha igal koolituspäeval, mil soovite osaleda.

Koolituse maksumus:

 

Tundide arv

Täishind

EKHÜ
liige

5-päevane

40

480

360

4-päevane

32

400

300

3-päevane

24

312

234

2-päevane

16

216

162

1-päevane

8

112

 84

Poolepäevane

4

60

45

Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse programmis ja tingimustes.

 

Koolitusele registreerumiseks palume ühendust võtta EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee hiljemalt 08.09.2021.  

Registreerumisel palun märkida alljärgnevad andmed:

  • Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus.
  • Millises mahus soovite koolitusel osaleda. Osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad.
  • Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks.

Koolitus toimub Tallinnas, täpne toimumiskoht selgub pärast huviliste arvu selgumist.

 

Registreerumise tühistamiseks palume saata vastavasisuline e-kiri EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee.   

Registreerumise tühistamisel:

  • kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist koolitustasu maksta ei tule;
  • ilma mõjuva põhjuseta 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, tuleb tasuda 50% koolituse maksumusest;
  • ilma mõjuva põhjuseta 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval, tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest;
  • mõjuva põhjusega (esitatud kirjalik tõend, mõjuva põhjuse olemasolu otsustab EKHÜ juhatus) koolitustasu maksta ei tule;

Eelnevalt registreerumata saab koolitusel osaleda ainult vabade kohtade olemasolul.

Koolitusel osalemisel eelnevalt registreerumata tuleb tasuda 1,2 kordne koolituse hind.