Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Riigikogu menetluses on maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 406 SE, mille järgi maa hindamise tegevuslitsentse edaspidi enam välja ei anta ja maa hindajaks on isik, kellele on kutseseaduse alusel antud ja kehtiv vara hindaja 7. taseme kutse. Eluotstarbeliste varade hindaja võib olla ka isik, kellele on kutseseaduse alusel antud ja kehtiv kinnisvara hindaja 6. taseme kutse. Seaduseelnõuga saab tutvuda Riigikogu eelnõude lehel. Loodame, et hiljemalt 2022. aasta alguseks on seadus vastu võetud.

Kui litsentsi olemasolu on käesoleval aastal hindajale vajalik, siis litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu palume märkida järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed (telefon, e-post);

5) kutsetunnistuse number ja kehtivusaeg.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud Vara hindaja (tase 7) kutsekvalifikatsioon.

Palume saata avaldus posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 17. septembriks 2021.

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 56970919 Ülleke Eerik või e-posti aadressil ylleke.eerik@maaamet.ee.