Kutse taotlemine sügisel 2021

Dokumentide vastuvõtt sügisesele kutsetaseme eksamile toimub 30. augustist kuni 3. septembrini, viimane dokumentide esitamise tähtaeg on 3. september 2021. Dokumendid palume edastada ühes digikonteineris ja kasutada vaid ettenähtud dokumentide vorme neid muutmata.

Kutseeksami ja kutseeksami eelse koolituse kuupäevadest informeeritakse pärast taotlejate arvu selgumist.

Sügisene voor on mõeldud kõikide tasemete – kinnisvara nooremhindaja tase 5, kinnisvara hindaja tase 6, vara hindaja tase 7 – esmataotlejatele, taastõendajatele ning isikutele, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Kutse taotlemise eeltingimused, nõutavad dokumendid ja kohustuslikud dokumentide vormid on leitavad siit: https://www.ekhy.ee/tegevus/kutse-andmine/kutse-taotlemise-eeltingimused-ja-esitatavad-dokumendid/.

Info kutse andmise tasu ja maksmise korra kohta on leitav siit: https://www.ekhy.ee/tegevus/kutse-andmine/kutse-andmise-tasu-ja-maksmise-kord/.