Maa-ameti hange avaldatud – Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks

Maa-amet annab teada, et hange „Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks (Maa-amet)“ (239175) on riigihangete registris avaldatud ning pakkumuste esitamise tähtpäev on 12.08.2021 kell 15.00.

Infot hanke kohta on võimalik saada alloleva lingi kaudu.

Hange: 239175 Tegevhindajate konsultatsiooniteenus maa korralise hindamise läbiviimiseks (Maa-amet)

Hankija: Riigi Tugiteenuste Keskus

Menetlusliik: Lihthange

Lühikirjeldus: Tegevhindajate konsultatsiooniteenuse hankimine maa korralise hindamise metoodika testimiseks ja hindamise läbiviimiseks.

Esitamise tähtaeg: 12.08.2021 15:00

Hange on jaotatud osadeks. Hanke osade kirjeldusega tutvuge riigihangete registris.

Link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3452877/general-info

 

Kutsume üles hankes aktiivselt osalema!