Rahvusvahelise soovitused hindajatele seoses Covid-19 ga

IVSC on koondanud mõningad üldised soovitused hindamistegevuses seoses Covid-19-ga. Käitume vastutustundlikult, hoiame ennast ja teisi. Täidame kõiki kehtestaud eriolukorra nõudeid. Tutvuda soovitustega saab siit