Kutse andmine 2019 kevad (NH, kinnivara nooremhindaja, 5. kutsetase)

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele: Kinnisvara nooremhindaja, 5. kutsetase.

Kutse andmise tööplaan 2019 kevadel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: Kinnisvara nooremhindaja, 5. kutsetase
04.-08.02.2019
Kutseeksami kirjalik osa 05.04.2019 Tallinna Tehnikaülikool (arvutiklass SOC-409, Akadeemia tee 3, Tallinn)
Kutseeksami suuline osa  03.05.2019 Delta Plaza (EKHÜ nõupidamisteruum, 7. korrus, Pärnu mnt 141, Tallinn)

Täiendavatele küsimustele saate vastust:

Tegevjuht Silvi Palmet
telefon: 528 6801
e-post: ekhy(at)ekhy.ee

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).