EKHÜ ehitusalane koolitus 30.11.2018

Hoonete kande- ja piirdekonstruktsioonid ning nende seosed ehitusfüüsikaga. Lektor Egert-Ronald Parts.

Hoone tehnosüsteemid ja nende seisukorra hindamine. Lektor Anti Hamburg.

Koolituse maht on 8 TP.

Koolitusel osalemise huvi korral palun võtke EKHÜ-ga ühendust läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801.

 

Täpsem info ja kava
+372 528 6801
ekhy@ekhy.ee