Kutse andja konkurss 2018 tulemused

Kutsekoda kuulutas 05.03.2018 välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kinnisvara hindaja kutsetele.

AGEK (Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu) koosolekul 16. mail 2018 otsustati järgnevalt:

Lähtudes kutseseaduse § 9 lg 2 p 3, 4 ja 5

1) Kinnitada kutse andja avaliku konkursi kinnisvara hindaja kutsetele võitjaks Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing.

2) Kinnitada Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing kinnisvara hindaja kutsete kutse andjaks ja märkida õiguste jõustumise alguskuupäevaks 03.06.2018.a.