Standardisari EVS 875 küsimustik

Lugupeetud kutseline hindaja!

Standardisari EVS 875 on iga kutselise hindaja töövahendiks. Seepärast palume enda tihedas ajagraafikus leida see aeg (orienteeruvalt 10 -15 min), et vastata alljärgnevale küsimustikule – vastuste põhjal loodame muuta standardisarja senisest praktilisemaks ning paremaks töövahendiks, kui see seda seni on olnud.

Standardisari EVS 875 küsimustik

Täname!

Standardite töögrupp