Kinnisvara nooremhindaja kirjalik ja suuline kutseeksam 2017 kevad

Nooremhindaja kirjalik kutseeksam toimub 28.02.17 kell 12.30

Tallinna Tehnikaülikoolis Infotehnoloogia Majas (Akadeemia tee 15a) ruum nr ICT 404

Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25) ruum nr A213 ja S303.

Info, kes millises ülikoolis eksamit sooritab, saadetakse igale ühele individuaalselt.

Palume kõigil olla kohal vähemalt 15 min varem registreerumiseks ning koodi saamiseks!


Suuline kutseeksam toimub Tallinna Tehnikaülikoolis (Majandusteaduskond Akadeemia tee 3)

14.03 kell 10.00-18.00 ruum SOC 424

15.03 kell 12.30-18.00 ruum SOC-211B

16.03 kell 09.00 -18.00 ruum SOC 424

Täpsem info nimekirja ja ajakava osas tuleb peale kirjaliku eksamitulemuste selgumist.