Teade maa hindamise tegevuslitsentsi taotlejatele

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

 Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud kinnisvara hindaja kutsekvalifikatsioon (üldatestaat – AKH).
 
Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:
  1. ees- ja perekonnanimi;
  2. isikukood;
  3. elukoht;
  4. kontaktandmed (telefon, e-post) 
Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kinnisvara hindaja kutsekvalifikatsiooni (üldatestaat – AKH) tõendav kutsetunnistuse koopia.
 
Avaldus ning kutsetunnistuse koopia tuleb saata posti teel aadressil Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10602 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 09. maiks 2008.
 
Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 6650 626 Ülleke Eerik või elektronposti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee.