Kutsekomisjoni 14.03.2008 otsus

Kutsekomisjoni  otsusega on lubatud kevadel 2008 toimuvatele eksamitele järgmised isikud

Elamispinna osas:

1.  Kertu Joost

2. Janek Narusk

3. Marja Silm

4. Sten Silmet

Üldatestaat:

1. Margus Konsap

2. Aivar Kõiv

3. Eve Murumaa

4. Indrek Oja

5. Raigo Petter

6. Kalle Samra.

7. Inga Vatter

8. Piret Üts

Eksami toimumise täpsem aeg ja koht tehakse Teile täiendavalt teatavaks