NB! Liikmemaksu ja kutsetunnistuse esimese poolaasta tasu tuleb tasuda hiljemalt 01.04.2009

Liikmemaksude ja/või kutsetunnistuse aastatasude tasumise kord aastal 2009

 Vastu võetud EKHÜ Üldkogul 15.02.2008.

Käesoleva korra eesmärgiks on määratleda Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) liikmemaksu, kutsetunnistuse aastatasu tähtajad ja suurused ning soodustused.
 
  1. EKHÜ liikmemaksu suurus ja tasumise kord
1.1 Liikmemaksu suurus aastas on 1000.00 Eesti krooni.
1.2 Liikmemaks tuleb tasuda poolaasta kaupa.
1.3 Liikmeks astumise tasu ei võeta
 
  1. Kutsetunnistuse aastatasu suurused
2.1 Elamispinna kutsetunnuste tasu on 4500.00 Eesti krooni aastas (esimesel poolaastal 2250.00 Eesti krooni ja teisel poolaastal 2250.00 Eesti krooni).
2.2 Üldhindaja kutsetunnistuse tasu on 4000.00 krooni aastas (esimesel poolaastal 1500.00 Eesti krooni ja teisel poolaastal 2500.00 Eesti krooni)
 
  1. Kutsetunnistuse aastatasu soodushinnad EKHÜ liikmetele
3.1 Elamispinna kutsetunnuste tasu on 2000.00 Eesti krooni aastas (esimesel poolaastal 1000.00 Eesti krooni ja teisel poolaastal 1000.00 Eesti krooni).
3.2 Üldhindaja kutsetunnistuse tasu on 2250.00 krooni aastas (esimesel poolaastal 1000.00 Eesti krooni ja teisel poolaastal 1250.00 Eesti krooni)
 
  1. Liikmemaksu ja kutsetunnistuse aastatasu tasutakse kaks korda aastas. Esimese poolaasta tasu tuleb tasuda hiljemalt 01.04.2009 ja teise poolaasta tasu tuleb tasuda hiljemalt 01.10.2009.
 
  1. Tasude maksmine kohustus tekib maksukohustuse tekkimisele (liikmeks vastuvõtmine ja/või kutsetunnistuse saamine) järgnevast poolaastast ja lõpeb maksukohustuse (liikmeskonnast lahkumine ja/või kutsetunnistuse lõppemine) lõppemise poolaastal.
 
  1. Liikmemaks ja/või kutsetunnistuse aastatasu tasutakse EKHÜ arveldusarvele SEB-s. Arveldusarve number on: 10052028154002. Tasumisel tuleb kindlasti märkida kelle eest ja mida tasuti.
 
  1. Arveid väljastab EKHÜ tegevdirektor vastavalt päringule.