Kutseomistamisest

Uus kutsestandard, milles on eelnevast erinevad nõuded hindajatele on kehtestatud 18.06.2008. Võimalik on taotleda III, IV ja V kutsetaset.

Taotleja peab vastama nimetatud kutsestandardis kehtestatud nõuetele taotluse esitamise ajal.

Hetkel ei ole EKHÜ saanud veel Kutsenõukogult kooskõlastust oma kutseomistamise korrale, kuid nõuded hindajatele ei ole mitte kutseomistamise korras vaid kutsestandardis.

Kutseomistamise korras on vaid sätestatud menetlusreeglid kutseandmise korraldamiseks.

Seega ei ole nõuded hindajatele muutunud mitte alates 01.09.2008 vaid kutsestandari kehtestamisega juba 18.06.2008.

Kutseomistamisega seotud infot on võimalik vaadata siit