Maa hindamise tegevuslitsentsid

Jõustunud korra kohaselt võivad maa hindamise tegevuslitsentsi taotleda ainult üldatestaadiga (AKH) hindajad. Tegevuslitsents kehtib koos kutsetunnistusega, kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise korral kaotab kehtivuse ka maa hindamise tegevuslitsents. Muutunud on ka tegevuslitsentsi taotlemise kord, enam ei sooritada eksameid vaid ainult katsetööd.

Uue korraga on võimalik tutvuda siin