EKHÜ Üldkogu 15.02.2008

AJAKAVA

 
10.30              Registreerimine
11.00              Avamine
11.05              Juhatuse aruanne (sh TEGoVa) – Tambet Tiits
11.30              Majandusaasta aruanne – Heldin Vahtra
11.40              Revisjonikomisjoni aruanne – Aleksander Weiss
11.50              Aukohtu tööst – Andres Teder
 
12.20              Kohvipaus
 
12.40              Kutsestandardist – Martin Kõiv
13.10              Väljatöötamisel olevate dokumentide tutvustus – Heldin Vahtra
13.40              Eksamikomisjoni tööst – Ene Kolbre
14.00              Eelarve 2008 – Heldin Vahtra
           
14.30              Lõuna
 
15.30              Kinnisvara väärtus ja kinnisvara juhtimine Eesti organisatsioonides, võimalikud väljakutsed kinnisvarahindajale- Veronika Ilsjan
 
16.30              Statistical Models and Valuation – Some Finnish Experiences –Tuomo Heinonen (Chief Engineer, National Land Survey of Finland), ettekanne on  inglise keeles
                                         
17.30              Kutsetunnistuste kätteandmine