Ilmus standardi EVS 875-9 uustöötlus

Ilmus Eesti varahindamise standardiseeria 875 standardi uustöötlus:
* EVS 875-9 Tulumeetod

Vt ka teade Eesti Standardikeskuse veebilehel rubriigis Uudised 2012

Standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskuse kaudu, e-pood