Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu üldkoosolek 22.02.2013

Toimumise aeg: reede, 22.02.2013 algusega kell 10:00
Toimumise koht: TTÜ Majandus- ja Sotsiaalteaduskonna õppehoone
                                (Akadeemia tee 3, auditoorium X-413)

Päevakord ja ajakava:

09.30 – 10.00

Saabumine, registreerimine

 

10.00 – 10.40

Juhatuse tegevuse aruanne ja
2012.a majandustegevuse aastaaruanne

Juhatuse liikmed,
tegevjuht

10.40 – 10.50

Kutsekomisjoni aruanne

Aivar Tomson
Kutsekomisjoni esimees

10.50 – 11.00

Revisjonikomisjoni aastaaruanne

Mirje Kallaste
Revisjonikomsjoni esimees

11.00 – 11.10

2013 eelarve

Sten-Patrick Kreek
Juhatuse liige

11.10 – 11.30

EKHÜ põhikiri_ muutmine

Tambet Tiits
Juhatuse esimees

11.30 – 12.00

Kohvipaus

 

12.00 – 12.10

Kutse andmise tasu maksmise kord_muudatused
Liikmemaksu maksmise kord. Soodustuste kord_muudatused

Tiia Redi
Tegevjuht

12.10 – 12.30

Ühingusse laekunud probleemsed hinnangud ja pankade tagasiside

Lauri Prei
Juhatuse liige

12.30 – 12.40

Kutsetunnistuste üleandmine,
liikmekandidaatide tutvustamine

Tambet Tiits
Juhatuse esimees

12.40 – 13.30

Lõuna

 

13.30 – 14.20

Seminar:
CO2 rahade paigutamisest kinnisvarasse, sh KredEx poolt seatud eesmärkidest, rahastamistingimustest ja tulemustest.

Lauri Suu
Toetuste haldur
KredEx

14.20 – 15.30

Diskussioon probleemteemadel:
1. kuidas hindamisel arvestada elamu seisukorda, püsikulusid ja elamu laenukoormust
2. enampakkumiste, riigimaade, täitemenetluse tehingud ja nende kasutamise võimalused hindamisel
3. ehitusjärgus hoonete hindamine, kes vastutab tehtud tööde ja materjalide säilimise eest ja kuidas seda kajastada
4. sisustuse ja tehnolahenduste osakaal hindamisel, mis kuulub objekti juurde ja mis mitte, säilimine, kajastamine

Andres Teder
Aukohtu esimees

EKHÜ liikmetele on seminarist ja diskussioonist osavõtt tasuta.

Mitteliikmetele on osavõtutasu 45 eurot,
registreerumine ekhy(at)ekhy.ee hiljemalt 15.veebruariks.