EKHÜ valib 2006 aasta Parimat Kolleegi

Alates 2005. aastast viib Juhatus Parima Kolleegi välja selgitamise ajaliselt sügisel toimuva Kinnisvarakonverentsi raamidesse. Põhjuseks eelkõige asjaolu, et antud konverentsil on tunnustatud oma väärikamaid haldajad ja maaklerid, miks mitte ka hindajad. Ka meedia ja avalikkuse tähelepanu on seeläbi tõenäoliselt suurem. 2005 aastal oli hindajate Parim Kolleeg Tõnu Luts.
Nii nagu eelmistel kordadel, toimub nüüdki Parima Kolleegi valimine läbi eelneva kandidaatide esitamise. Mis lisaväärtust see annab? Juhatuse arvates toob see konkurssi eelkõige rohkem läbipaistvust ja põhjendatust. Eesmärk on minimiseerida juhuslikkust ja rõhutada põhjendatud isikukesksust.
Seega olete kõik kutsutud osalema 2006. aasta PARIMA KOLLEEGI valimisel.
Esimeses etapis, mille tähtaeg on 26. september 2006, palume Teil esitada tiitliväärilisi kandidaate. Kandidaat peab olema EKHÜ liige. Igal Ühingu liikmel on õigus esitada mitu kandidaati, koos põhjendustega, miks just antud isik(ud) on vääriline kandidaat. Mida pidada silmas kandidaatide esitamisel? Lähtuda võiks eelkõige:
v      Heast mainest.
v      Ametialastest teadmistest.
v      Ametialastest kogemustest.
v      Suhtlemisoskusest.
v      Usaldatavusest.
v      Koostööoskusest ja -valmidusest.
v      Tuntusest ja tunnustatusest ka väljaspool EKHÜ-d (väljaanded, artiklid, koolitusalane tegevus, tegevus läbi      Ühingu organite jne).
v     2006 aasta silmapaistev tegevus
Teises etapis, mille tähtaeg on 10. oktoober 2006, palume Teil anda e-maili teel oma hääled esitatud kandidaatidele. Hääli palume anda 3 nimekirjas toodud kandidaadile nii, et kes teie arvates kõige enam väärib parima kolleegi tiitlit saab 3 häält, teine koht 2 häält ja kolmas koht 1 hääle. Iga Ühingu liige saab hääletada üks kord. Kandidaatide nimekiri saadetakse peale esitamise tähtaega kõikidele liikmetele, sh tuuakse ära ka kandidaatide esitamisel toodud põhjendused.
Valimise tulemused tehakse teatavaks 17. novembril 2006 toimuval kinnisvara konverentsi KINNISVARA 2006 pidulikul vastuvõtul.
Teie vastused on oodatud EKHÜ tegevdirektori e-mail’ile ekhy@ekhy.ee . Mida aktiivsem on osavõtt, seda adekvaatsem on tulemus!