“Täiendkoolitus kinnisvarahindajaile” OÜ HSD Concept

Järjekordne “Täiendkoolitus kinnisvarahindajaile” toimub
oktoobris-novembris.
Kursusele ootame kogemustega kinnisvarahindajaid, kellel on hea
ülevaade
hindamise põhitõdedest, kes tunnevad hästi hindamise teooriat ja
praktikat,
kuid kelle baasteadmised õigusest ja/või majandusest vajaksid
värskendamist.

Kursus sobib hästi kutseeksami ettevalmistamiseks, sest
• on seotud Kinnisvara Hindajate Kutsekomisjoni poolt 22. detsembril
2004.
aastal kinnitatud Teoreetiliste teadmiste nõuetega,
• enamik lektoreid on (olnud) eksamikomisjoni liikmed,
• kursuse käigus lahendatakse koduseid ülesandeid, millele on võimalik
saada tagasisidet seminari vormis toimuval konsultatsioonil,
• kursus lõppeb eksamieelsel nädalal.

Täpsem info ja kava
www.hsd.ee või koolitus@hsd.ee