EKHÜ Üldkoosolek

Päevakorra projekt

Aeg:    02. märts 2007.a
Koht:   Tallinn, Õismäe tee 46A, IV korrus
Registreerimine, kohv:10:30
Avamine kell: 11:00
 1. Avamine, päevakorra kinnitamine, M.Kõiv
 2. Majandusaasta ja juhatuse töö aruanne 2006, T. Tiits
 3. Revisjonikomisjoni aruanne, A.Weiss
 4. Kutsekomisjoni liikme valimine, T. Tiits 
 5. Kutsestandardi projekti arutelu, M. Kõiv
 6. Aukohtu statuudi muudatus, A. Teder
 7. Ühingu liikmemaksu kehtestamine pensionäridele, M.Kõiv
 8. Infod:
  1. TEGoVA liikmemaksuga seonduvast, T. Tiits
  2. Info MTÜ Eesti Elmamumessid ja EKHÜ koostööst, T. Tiits
  3. Info EKHÜ ja EKMK ühiste suvepäevade ettevalmistustest, K. Kolbre 
Lõuna: 13:30-14:30
Seminar:
a) Kaasuste analüüs – A. Teder
b) Müügiperioodide määramisest hindamisaruannetes