EKHÜ üldkoosolek 8. detsembril 2017 Tallinn, Viimsi

Toimumise aeg: reede, 8. detsember 2017 algusega kell 10.00
Toimumise koht: Eesti Sõjamuuseum (Mõisa tee 1, Viimsi)

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00 Saabumine, registreerumine, hommikukohv
10.00-10.20 Avasõnad. Uute liikmete tutvustamine ja kutsetunnistused. Aasta Hindaja teadustamine! Kaarel Sahk
Juhatuse esimees
10.20-10.35 2017. aasta  ja tulevase 2018. aasta tegevused  Kaarel Sahk
10.35-10.45 EKHÜ eelarve 2018  Kaarel Sahk
10.45-11.00 Arutelud, sõnavõtud. Aruande kinnitamine  Kaarel Sahk
11.00-12.00 Valimised sh EKHÜ juhatus, Aukohus, Revisjoni Komisjon
12.00-13.15 Lõunasöök (koht Viimsis omal valikul ja kulul)
13.15-13.45 Kutse andmine 2018. Standardimise kava 2018  Kaarel Sahk
13.45-14.45 Seminar I: Tutvustav ülevaade kohtumistest krediidiasutustega (seadustamata ehitised, juurdepääsuprobleemid, hindamine uusarendustes jms) Marje Kolmar  Juhatuse aseesimees
14.45-15.00 Kohvipaus
15.00-16.30 Seminar II: Muudatused seoses jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseadusega  Priidu Pärna   Notar
16.30 Koosoleku lõpetamine ja after party Sõjamuuseumis

Seminaril osalemine annab 4 TP ning on EKHÜ liikmele tasuta.