EKG Kutsenõukogu kinnitas kinnisvara hindamise kutseala kutsestandardid

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu 30.10.2013 otsusega nr 26 kinnitati kinnisvara hindamise kutseala uued kutsestandardid järgmistele kutsetele:
Kinnisvara nooremhindaja, EKR tase 5
Kinnisvara hindaja, EKR tase 6
Vara hindaja, EKR tase 7.

Kõigi kutsestandardite juurde kuuluvad lisad:
Lisa 1. Kinnisvara hindamise kutsete tööosad ja tööülesanded
Lisa 2. Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3. Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4. EKHÜ heade tavade koodeks