Standardikeskus tunnustas tublisid standardijaid

Tegemist on Eesti Standardikeskuse algatusega tunnustada inimesi, kes on andnud äramärkimist vääriva panuse standardimisse.

Tublisid standardijaid tunnustati Standardikeskuse tänukirja ja teenetemärgiga, mida on kahte tüüpi: EVS-i sinine märk ja EVS-i oranž märk. Tunnustati 12 projektijuhti – EKHÜ tegevjuhti Tiia Redi tunnustati tänukirja ja oranži EVS-i teenete märgiga. EVS-i oranž märk võidakse anda komitee liikmele või komitee tööga seotud isikule erakordset tunnustust väärivatel juhtudel: nt pikaajaline tunnustust vääriv panus komitee töösse, vms.

Uudiskiri Eesti Standardikeskuse veebilehel www.evs.ee