Dünaamiline riigihange hindamisteenuse tellimiseks

Dünaamiline riigihange hindamisteenuse tellimiseks

 

Maa-amet loob riigihangete registris dünaamilise hankesüsteemi „Hindamisteenuse tellimine Rail Baltica projekti raames“. Taotluste (hankepassi) esmane esitamise tähtaeg on 25. märts 2021 kell 12.00 (riigihanke viitenumber 232810). Pärast esmast kvalifitseerimist saavad süsteemiga liidetud taotlejad edasistes hankemenetlustes pakkumusi esitada.

 

Maa-amet korraldab dünaamilist hankesüsteemi tutvustava veebikoosoleku Microsoft Teams kaudu 10. märtsil 2021 kell 10.00-12.00. Koosolekul võivad osaleda kõik huvitatud isikud. Palume osalemise soovist teavitada eelnevalt kas e-kirjaga maarja.virks@maaamet.ee või registri kaudu. Teavitamine on vajalik, et osalejad saaksid juurdepääsu koosoleku lingile.

 

Hankedokumendid
Kontaktisik: Maarja Virks, maakorralduse osakonna nõunik, tel 51987295, maarja.virks@maaamet.ee