Algas registreerimine Kutseksamiks ettevalmistavale koolitusele

On avatud registreerimine Kinnisvara hindajate kõigi kutsetasemete, eksamiks ettevalmistavale koolitusele 

Koolitus: Maht 40 akadeemilst tundi

Koolituse teemad vastavad programmile teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

 

Koolituse maksumus:

 

5 päevase 40 akadeemilise tunnise kogumaksumus on 480 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 360 eurot

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemates päevaste moodulite mahus (tase 6;7 suunatud mooduli päeval):

4 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 400 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus on 315 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 235 eurot

2,5 päevane 20 akadeemilist tundi maksumus on 255 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 200 eurot

võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras. Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt 07.09.2020

Registreerumisel tuleb ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus

Kas soovite täismahus koolitust (osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks