Üldkoosolek

  EKHÜ üldkoosolek

Aeg: 11.02.2005 kell 11:00- 17:00

Koht: Õismäe tee 46a, Tallinn (Haabersti Maja)

Päevakord:

 1. Majandusaasta aruanne                                                                            T.Tiits
 2. Revisjonikomisjoni aruanne                                                                     R.Pütsepp
 3. Valimised
 • ·        Juhatuse liige                                                                      
 1. EKHÜ põhikirja uus redaktsioon                                                               M. Kõiv
 2. EKHÜ Aukohtu statuut uus redaktsioon                                                   M. Kõiv
 3. Kutse-eksamite korraldusest, kutsenõukogu ja kutsekoja tööst
  1. Kutseeksamite tulemused                                                            E. Kolbre
  2. Kutsenõukogu ja kutsekoja tööst, kutseeksamite ajakava     T.Tiits
  3. Teoreetiliste teadmiste programm
  4. Kutsekvalifikatsiooni tunnistuse pikendamine
 4. Audit ja aruandlus                                                                                          M. Tinno

E. Kolbre

 1. Eesti hindamisstandardid: EVS 875-1; EVS 875 –2; EVS 875-3          A. Tomson

                                                                                                                                         (T.Tiits)

 1. Ühingu 10. aastapäeva tähistamise korraldus                                         L. Prei
  1. Balti mere maade hindajate konverents                                       T. Luts
  2. Kinnisvara 2005 konverents

                             

 1. Loeng aktuaalsel teemal: Koolitustoimkonna ettepanek                       M.Tinno
 • ·        Arutelu kaasuse põhjal
 1. Kutsetunnistuste kätte andmine