2020 sügisese kutseeksami kirjaliku eksami küsimused ja näidisvastused

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

1.1.KNH võrdlusmeetod ülesanne

    KNH võrdlusmeetod lahendus

1.2 KNH registrite ülesanne koos lahendusega

Kinnisvarahindaja, tase 6

2.1. KH võrdlusmeetod ülesanne

 KH võrdlusmeetodi lahendus

2.2. KH tulumeetod ülesanne

KH tulumeetodi lahendus

2.3 KH Vigade otsimine koos vastustega

Vara hindaja, tase 7

3.1 VH võrdlusmeetodi ülesanne

VH võrdlusmeetodi lahendus

3.2. VH tulumeetodi ülesanne

 VH tulumeetodi lahendus

3.3 VH Vigade otsimine koos vastustega