Kutsetunnistuste saajad

Nr

Kutsetunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi

Omistatud kvalifikatsioon

Väljaandmise

kuupäev

Kehtivuse lõpukuupäev

1

Sirje Allmaa

AKH010507

25.05.2007

24.05.2012

2

Kadi-Kai Kärdi

AKH020507

25.05.2007

24.05.2012

3

Kadi Kütt

AKH030507

25.05.2007

24.05.2012

4

Kristin Rammo

AKH040507

25.05.2007

24.05.2012

5

Kairi Teesalu

AKH050507

25.05.2007

24.05.2012

6

Pavel Vorobjov

AKH060507

25.05.2007

24.05.2012

7

Margit Kustavus

EH010507

25.05.2007

24.05.2012

8

Mereli Moisa

EH020507

25.05.2007

24.05.2012