Kutsekomisjoni otsus

Koosolekul otsustati kutsete omistamine. Nii otsustati:

1.1.   Elamispinna atestaat omistada järgmistele isikutele:
1.1.1.      Kallaste, Mirje
1.1.2.      Kallemaa, Merle
1.1.3.      Kütt, Merilin
1.2.   Üldatestaat omistada järgmistele isikutele:
1.2.1.      Gross, Kristjan
1.2.2.      Kallaste, Koit
1.2.3.      Pints, Rain
1.2.4.      Rüütel, Natalja
1.2.5.      Suurman, Herkki
1.2.6.      Tuhkru, Urmas
 
Kutsetunnistuste kättesaamisest teavitatakse Teid täiendavalt.